Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-04-01_05:20:01 VISP - neljä vaaraa

Rakennuksella työskenteleminen on maailman seuraavaksi vaarallisin työtehtävä aktiivisen sodankäynnin jälkeen. Esitänkin tässä tiivistettynä rakentamisen yleisimmät vaarat.
 
Kehittämäni yleisin muistisääntö on VISP:
1. Väliin joutuminen
2. Iskun saaminen kappaleesta
3. Sähköisku
4. Putoaminen
 
1. Väliin joutuminen: liukuva tai liikkuva kappale, koneistus – yleisin tapa on joutua liikkuvan kappaleen ja paikallaan pysyvän laitteen tai seinän tai liikkumattoman kappaleen väliin.
2. Iskun saaminen kappaleesta: lentävä, putoava, pyörivä tai heiluva kappale, ajoneuvo, tai laite.
3. Sähköisku: sähkölinja, puutteellinen maadoitus, käyttövirhe tai viallinen sähköjohto.
4. Putoaminen: putoaminen seinän aukosta, lattian aukosta, tikapuilta, nostimelta, telineeltä, katolta tai suojaamattomalta reunalta. Voitaisiin estää kaiteilla, putoamisverkolla, peitolla ja valjailla.
 
Amerikkalaisen Occupational Safety and Health Administration OSHA:n mukaan yleisimmät työturvallisuus puutealueet ovat:
1. Suoja putoamiselta
2. Viestintä
3. Verhous
4. Hengityssuoja
5. Virtakontrolli
6. Tikapuut
7. Teollisuusajoneuvot
8. Kone- ja laite-valvonta
9. Putoamissuojakoulutus
10. Sähkölaitteet
 
Suomalaisen Työturmavakuutuskeskuksen mukaan onnettomuudet jakautuvat tyyppeihin:
1. Putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
2. Terävään esineeseen astuminen, kolhiminen
3. Laitteen, työkoneen tai eläimen hallinnan menettäminen
4. Äkillinen fyysinen kuormittuminen
5. Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen
6. Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen
7. Muut (osuus alle 10%)

Taneli_Poutvaara - 17:28:32 @ 2018, Rakentaminen | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.