Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-02-24_14:23:07 Viro 100 vuotta

Tänään vietetään Viron 100-vuotispäivää.

Viro_100_vuotta.jpg

 
Viron läheinen sijainti Suomeen ja kulttuurinen yhteys ovat perusta tiiviille kulttuuriselle yhteistyölle. Olen itsekin viettänyt Virossa yhteensä yli kuukauden matkustamisen parissa.

 

Kansalliset haasteet ovat Virossa Suomea vakavammat: vanheneva väestörakenne ja pieni kantaväestö, niukat resurssit, kansainvälistymisen vaatimukset ja toimiminen pienenä valtiona Euroopan Unionissa. Viron polarisoituminen Suomeen verrattuna on tietenkin seuraus heikommasta itsenäisyydestä Toisen maailmansodan aikana. Uudessa elinkeinoelämässä on Virossa kuitenkin monissa asioissa onnistuttu byrokraattista ja jähmeää Suomea paremmin, esimerkkinä tässä digitaaliteknologian hyödyntäminen ja yrityselämä. Byrokraattisella Suomella on kuitenkin vahvempi perusosaaminen mm. tieteen parissa ja enemmän luonnonvaroja. Näen kuitenkin, että Viron ja Suomen välinen yhteistyö on hyödyttänyt molempia, mutta kuitenkaan ei saa nojata liikaa kahdenväliseen yhteistyöhön.

Taneli_Poutvaara - 17:26:20 @ 2018, Asia lyhyt, Eurooppa, Historia, Suomen politiikka, Talous | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.