Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2017-09-28_11:34:28 Neljäs kesäkuuta

Keräsin yleiskatsauksen 4. kesäkuuta lentonäytöksestä ja paraatista.
 
 
Midnight Hawks esitti näytöksessä poikkeuksellisen laajan ohjelman.

NK_01_MDH.jpg

NK_02_NH90.jpg

Maavoimien NH90 esitti poikkeuksellisen vaativan ohjelman, johon kuului myös harhautesoihtujen laukaisu.

NK_03_KP.jpg

Puolustusvoimien Kaivopuiston näytöksessä valmisteltiin myös Suomi 100 -juhlalentonäytöstä varten. Vaativasta ohjelmasta huolimatta molemmat tapahtumat sujuivat ilman näkyviä ongelmia.

Myös ilmavoimien Hornet esitti vaativan ohjelman ja laukaisi lopuksi ryppään harhautesoihtuja.
 
NK_04_HN.jpg

Lippujuhlan päivän paraatiin osallistui 19 ilma-alusta: 6 helikopterin keihäänkärkimuodostelma…
NK_06_Keihs.jpg

 
… neljä harjoituskopteria ruutumuodostelmassa…

NK_05_Ruutu.jpg

… rajavartiolaitoksen kopteri…

NK_07_RVL.jpg

 

…neljän Hornet-hävittäjän ylilento ruutumuodostelmassa…
NK_08_HN_1.jpg

 

… hävittäjät lensivät ilman ohjuksia mutta lisäpolttoainesäiliön kanssa…

NK_09_HN_2.jpg

 
 
… ja lopuksi seurasi Midnight Hawksin ylilento.

NK_10_MDH.jpg

 

 

Päivitys 2019:

 

Ilmailun säännöt ovat tarkkoja ja toimintakulttuurin kehittäminen vie vuosikymmeniä.

 

Tämän perusteella olen tulkinnut, että edeltävät erityisemmin näyttävämmän hyvän sään esityspäivän Suomen ilmavoimien ylilennot muodostavat kiinteän visuaalisen kuvaston, joka säilyy samankaltaisena vielä 2020-luvun loppupuolelle saakka. Tästä huolimatta taitolennossa on vuosittainen kausiohjelma, mutta sen visuaalinen kuvasto on riippuvaista lentämisen fysiikasta sekä koneiden teknisestä suorituskyvystä.

Taneli_Poutvaara - 17:15:05 @ 2017, Militaarinen, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.