Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2017-09-23_20:26:00 Taloushallinto

Yritystoiminnan kehittämisessä on oltava puitteet kunnossa. Yksi tekijä muiden joukossa on taloushallinto, jonka oleellinen osa on kirjanpito.
 
Kirjanpitoa tarvitaan, kun harjoitetaan aktiivista yritystoimintaa. Olen päättänyt investoida osakeyhtiötasoisen kirjanpidon luomiseen. Tässä lyhyessä päivityksessä käsittelenkin vaihtoehtoja kirjanpidon perustamiseen.
 
Kirjanpitoa voi periaatteessa tehdä ilmaisohjelmilla, joista on kotimaisia vaihtoehtoja Tilitin, Tappio ja Holli. Ilmaisohjelmilla haittoina on rajallinen tuotekehitys ja toiminnot. Yleensä aina kun hankkii ohjelman, ohjelmakehittäjä tarvitsee rahaa tuotekehittelyynsä. Siltä kannalta ilmaisohjelmat ovat harvinaisia eivätkä riitä pitkälle. Ne ovat kuitenkin erittäin hyödyllisiä matalan kynnyksen palveluja.
 
Pysyvän lisenssin hankinta ja kiinteä ohjelma soveltuu kaikille käyttäjille, vaihtoehtoina ovat Asteri, Henix, Visma / Passeli, Tietosuunta, EmCe, ProCountor, Netvisor, Avista ja kaikkein edullisin lisenssiohjelma Datamike. Pilvilisenssi on vaihtoehtona mobiiliväelle ja sille sukupolvelle, jolla on vielä uskoa netin käyttämiseen, vaihtoehtoina ovat: e-conomic, Netvisor, EmCe, Tietosuunta, Visma / Passeli, Merit Aktiva, Netbaron, Bitmill, Zervant ja SimplBooks. Osa ohjelmista toimii kiinteänä ohjelmana, osa pilvipalveluna, osa molemmilla tavoilla. Nykyään kiinteissäkin ohjelmissa on yhteyksien mahdollisuus taloushallinnossa kuten pankkiin.
 
Kaikkein kallein vaihtoehto onkin kirjanpitoyhtiön palkkaaminen. Olen useampaa yhtiötä kuullessani tehnyt sen johtopäätöksen, että se voikin tulla todella kalliiksi: voidaan puhua kymmenien tuhansien tai yli sadan tuhannen euron vuosikuluista, sellaiseen ei olekaan varaa kuin pörssiyhtiöillä. Kirjanpitäjille sopivasti pörssiyhtiöille on määritetty uudet lakisääteiset velvoitteet, jotka nostavat taloushallintokuluja. Pienet ja keskisuuret yhtiöt säästävätkin suuret kulut hoitaessaan taloushallinnon itse. Jos yrityksellä ei ole toimintaa, ei silloin kirjanpitoa välttämättä tarvitse ylläpitää, silloin ei ole tosin liikevaihtoa eikä tulojakaan. Pienellekin toiminnalle on määritetty porrastettuja kirjanpitokattoja. Verottaja voisi pitää ajan tuhlaamisena, jos turhan vähäisestä toiminnasta pidettäisiin kirjanpitoa. Kirjanpito vie aina aikaa, joka on poissa myös muusta työajasta ja resursseista. Toisaalta esimerkiksi opiskelijan on hyvä suurin piirtein tietää, kauanko hän käyttää työntekoonsa aikaa – sekään ei yleensä vastaa työpanoksen arvottamista.
 
Tein usean päivän analyysin kirjanpito-ohjelmista sekä niiden takana olevista yrityksistä ja päädyin valitsemaan pitkällä tähtäimellä edullisimman eli Datamiken, jonka laaja ohjelmapaketti mahdollistaa minulle laajimmat kehitysmahdollisuudet. Datamiken valinta ohjelmistotoimittajaksi oli itselleni looginen valinta, sillä valintani on markkinoiden edullisin pysyvä lisenssi sekä aloituskuluina että päivityskuluina. Odotankin kiinnostuneena oman arvioni muodostumista ohjelmasta. Nettikeskusteluissa on aiheesta sekä tyrmääviä että puoltavia mielipiteitä, mutta niitä on yhtä lailla kaikilla skaaloilla lähes jokaisesta ohjelmavaihtoehdosta. Itse suhtaudun kuitenkin optimistisesti ohjelman mahdollisuuksiin ja tässä vaiheessa ohjelmaan tuotava kirjanpito on niin yksinkertaista, että en usko järjestelmäkattoa tulevan moneen vuoteen vastaan.
 
Pienempien kirjanpito-ohjelmia tuottavien yhtiöiden rasitteena on vähäisemmät resurssit tuotekehittelyyn, mikä näkyy vanhanaikaisena käyttöliittymänä sekä toimintojen hiomisen vähäisyytenä. Monesti kuitenkin hyvin hiotut ohjelmat voivat olla liian muodikkaita ja graafisia laadun kustannuksella, jolloin tuotekehittelystä ei ole ollut vastaavaa hyötyä. Loppujen lopuksi kirjanpito-ohjelmat on tarkoitettu vain työkäyttöön ja siltä kannalta vapaa-aikaa ei ole tarkoituskaan viettää kirjanpito-ohjelman kanssa. Vanhanaikainenkin Windows 2000-henkinen käyttöliittymä voi olla terveellistä vaihtelua, kun monet muut ohjelmapohjat vaihtuvat päivityksinä uusiin joka vuosi. Kun vertaan ohjelmakehitystä omalla alallani kirjanpitoon Suomessa, niin tilitoimistoalan liikevaihto Suomessa on noin miljardi euroa ja alalla työskentelee 12 tuhatta henkeä, kun taas Autodesk yrityksenä työllistää yli 9000 henkeä ja sen liikevaihto on 2,5 miljardia euroa. Autodeskin lippulaivaohjelman AutoCAD:in onkin vastaavasti oltava graafisesti näyttävä, sillä alalla olevat henkilöt työskentelevät myös visuaalisten taiteiden parissa. Olenkin itse asiassa vierastanut Windows 8:n ja Windows 10:n mukanaan tuomia muutoksia, samoin kuin uutta Officea. Vaikka tunnen nostalgiaa vanhoja Windows-käyttöjärjestelmiä kohtaan, pitää kuitenkin muistaa, että itse aloitin tietokoneharrasteen kuvaputkimallisilla analogisilla mustavalkoisilla tai vihreillä näytöillä, joihin verrattuna esimerkiksi Windows 2000 on huomattavan moderni!
 
Itselläni on nyt valmius kehittää virallinen osakeyhtiötason kaksinkertainen kirjanpito. Käytössäni olevat valmiudet kehittyvät, vaikka en ole vielä osakeyhtiötä perustanutkaan, mutta yrityskehitys on valmistelussa. Omien yritysstandardien suunnittelu on edennyt jo pitemmän aikaa. Asiat etenevät kuitenkin verkkaiseen tahtiin, mutta isommat edistysaskeleet ovatkin vastaavasti isompia kertaharppauksia. Päätavoitteena on tietenkin se, että suunnittelutoiminnan puitteet ja kapasiteettivalmiudet tulevat olemaan paremmassa kunnossa!
 
 
Päivitys 2019:
 
Olen myöhemmin perehtynyt enemmän käytännön tarpeesta yrityslainsäädäntöön, kirjanpitoon, taloushallintoon, työelämän sekä muiden itselleni tärkeiden alojen lainsäädäntöön.

Taneli_Poutvaara - 17:13:52 @ 2017, Asia lyhyt, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.