Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2017-09-07_13:39:07 Avattuja saaria Helsingissä

Helsinkiin on kahden vuoden aikana avattu uusia saaria matkailukäyttöön.
 
Saaret_1_Kp.jpg
Vuonna 1991 Unesco-kohteeksi nimetty Suomenlinna, kuvassa Kuninkaanportti, on myös lähtöpaikka Lonnan kulttuurisaarelle.
 
 Saaret_2_Lo.jpg
 
Merenkulun vanhaan tekniseen tukikohtaan Lonnaan on sijoitettu ravintolapalveluita, tapahtuma- ja kulttuuritoimintoja.

 

Saaret_3_VS.jpg
Entinen sotilasaari Vallisaari on avautunut määrätyillä reiteillä yleisön käyttöön, kuvassa lehmuskuja.

 
Saaret_4_VSNA.jpg

Vallisaaren avaamisessa on kiinnitetty huomiota reittien kapasiteettiin ja täsmällisyyteen. Näköalatasanteelta avautuu näkymä Suomenlinnaan ja kaupungille.

 

 

 

 Saaret_5_KS.jpg
Kuninkaansaari on kannaksen kautta myös yhteydessä Vallisaareen ja sielläkin on rajallinen reitti turisteille. Kuvassa Kuninkaansaaren halkaiseva puukuja.

Saaret_6_Isos.jpg

Isosaari avattiin yleisölle vasta tänä kesänä ja se sijaitsee kauempana mantereesta.

 

Vallisaari sekä Kuninkaansaari ja Isosaari ovat edelleen osin valtion sotilaskäytössä. Saaret sisältävät läheiseen kaupunkiympäristöön nähden poikkeuksellista luontoa niin maaston kuin kasvillisuuden sekä eläimistön osalta.

 

Saarien matkailukäyttöön on omat yrittäjät:

 

Aava Lines ja JT-Line, jotka liikennöivät tämän kuukauden loppuun saakka tällä kaudella Vallisaareen; saarella on myös oma kotisivu, Instagram-sivu ja Facebook-sivu. Myös Isosaarella on oma kotisivu ja Suomen Saaristokuljetus liikennöi saarelle taas ensi kesänä. Myös Lonnalla on oma kotisivu ja JT-Line liikennöi Lonnaan vielä 10 päivää. Kaikilla saarilla toimii kulttuuri- ja ravintolapalveluita – erikoisuutena voisi mainita Vallisaaren maastopyöräilyn ja Isosaaren golf-radan.

 

Päivitys 2019:

 

Jutussa mainitut saaret voivat olla taloudellisesti kannattava matkailukohde ainoastaan sillä perusteella, että vieressä on Suomen suurin väestönkeskittymä ja vilkkain matkailualue. Omakohtaisista yrittäjäkokemuksista matkailusta 1980-luvulla toteaisin, että matkailutoiminnan järjestäminen muualla Suomessa sivuelinkeinona on harvoin taloudellisesti tuottavaa, vaikka voisi olla harrastuksena kiinnostavaa.

Taneli_Poutvaara - 17:11:55 @ 2017, Helsinki, Luonto, Ympäristö | 1 kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.