Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2017-09-05_16:21:37 Eduskunnan remontti valmistunut

Eduskunta on avattu käyttöön tänään kaksi tuntia sitten.

Eduskunta_1.jpg

Ulkoisesti remontti näkyy lähinnä detaljoinnin viimeistelynä ja huoliteltuna ulkoasuna. Tavoitteena on ollut välttää kiistaa herättäviä teemoja ja seurata 1970-luvun ulkoasua mahdollisimman pitkälle. Erityistä huomiota on kiinnitetty teknisten ratkaisujen sujuvuuteen ja järjestelmien modernisointiin.

Eduskunta_2.jpg

Eduskunnan istuntosalin muutokset ovat tarkalla katselulla huomattavissa, sillä kaikki pinnat ja pintamateriaalit on vähintään puhdistettu, enimmillään vaihdettu, kuten kupolin akustinen panelointi ja patsaat. Päätavoitteena on ollut arkkitehtuurinen konservointi ja arvovallan kohottaminen. Muutokset eivät ole herättäneet erityisemmin mitään julkista keskustelua, vaikkakin muutokset ovat olleet työn aikana ammattipiirien huomionaiheina. Mitään moderneja merkittäviä arkkitehtuurisia muutoksia ei ole tehty, pääosin on pyritty ratkaisemaan konservointi vauraan hyvinvointiyhteiskunnan päämäärillä. Eduskuntatalon remontti on ollut Suomen historian kallein peruskorjaustyö, erityisesti kun otetaan huomioon maanalainen rakentaminen, mutta veronmaksajien rahat ovat menneet kansallisomaisuuden arvon kohottamiseen.

 

5.9.2017 kello 16:00

 

 

 Eduskunta_3.jpg

Päivitys 2019:
 
Vanha ja uusi ulkoasu on nähtävissä Kuvastossa aakkosten kohdasta Eduskunta

Taneli_Poutvaara - 17:10:47 @ 2017, Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin historia, Rakentaminen, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.