Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-31

2016_11_27_07:00:10 Arkkitehtuuria Porissa

Pori on väkiluvultaan Suomen 11. suurin kaupunki. Kaupunki tunnetaan myös kulttuurielämästään, josta otan esille arkkitehtuurin.

Pori_01_Kaupt.jpg

Poriin suunniteltiin ruutukaava 1852. Porin Kaupungintalo valmistui 1895 arkkitehti Krookin suunnitteleman mukaan. Rakennus oli alun perin suunniteltu asuin käyttöön ja tuo mieleen italialaisen palatsiarkkitehtuurin.

Pori_02_Bepop.jpg

Bepop kauppakeskus avattiin 1989, ja sen pääsuunnittelusta vastasi Jyrki Tasa. Suunnitelmassa ei sinänsä ollut eikä ole edelleenkään mitään vikaa, mutta valmistuminen ajoittui samaan aikaan kiinteistökuplan puhkeamisen kanssa ja myös maailmantalous siirtyi taloustieteilijöiden ennustamaan lamaan. Kun vielä 1991 idänkauppa loppui Neuvostoliiton hajotessa ja Suomessa alkoi pankkikriisi, syntyi Suomen arkkitehtuurissa uusi niukkuutta ajava linja. Eräs aatteellinen esikuva etsittiin 1930-luvun modernismista.

Pori_03_Keskk.jpg

Keski-Porin Kirkko on arkkitehtien Chiewitzin ja Heidekenin suunnittelema ja valmistui 1863 uusgoottiseen tyyliin. Kirkon torni on 72 metrin korkeudella ollen kaupungin korkein rakennus.

Pori_04_Torni.jpg

Porin tornitalo on arkkitehti Pekka Mäen suunnittelema 16-kerroksinen ja 53 metriä korkea asuinrakennus, joka valmistui tämän vuoden alkupuolella.

Pori_05_Rosen.jpg

Arkkitehti Chiewitzin 1860-luvulla suunnittelema viljamakasiini on nykyään Rosenlew-museo.  Museo sijaitsee entisen Rosenlew-tehdasalueen laidassa ja avattiin 10 vuotta sitten.

Pori_06_Toivo.jpg

Rakennuskulttuuritalo Toivo on 21 vuotta sitten perustettu perinnerakentamisen keskus.

Pori_07_Noormk.jpg

Noormarkun kirkko on Armas Lindgrenin suunnittelema ja valmistui 1933.

Pori_08_Vim.jpg

Arkkitehtuurin kirjoissa yleisin näkökulma Villa Maireaan.

 

Villa Mairea on osin yleisölle avoin koti, joka valmistui 1939 Ahlströmin suvun laajalle maa-alueelle. Ahlströmin mailla sijaitsee muitakin suuria rakennuksia, mutta Villa Mairea on Suomen tunnetuin omakotitalo. Rakennuksen mittakaava on ihmiskeskeinen, detaljointi on tunnelmallista ja tilasarjat pyrkivät luomaan elämyksiä.

 

 

Pori_09_Vim2.jpg

Villa Mairean sisäänkäyntijulkisivu

Pori_10_Vim3.jpg

 
 

Villa Mairea yksityisen sisäänkäynnin puolelta, metsän ja pysäköintialueen suunnasta

 

 

 

PS. Uusia kirjoituksia blogiin julkaisen vasta ensi vuonna.

Taneli_Poutvaara - 17:34:23 @ 2016, Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin historia, Suomen kaupungit | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.