Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-31

2016-11-07_13:51:28 BIM

Yksi blogissani usein esiintyvä termi on BIM. Mitä se tarkoittaa?
 
Lyhyellä selityksellä BIM on käsitteenä epämääräinen. Sen vuoksi olenkin lisännyt ”Linkkeihin” oman osion, jossa on markkinointivideota aiheesta, runsaasti määrittelijöitä ja alan kotimaisia sekä kansainvälisiä toimijoita.
 
Päivitys 2019:
 
Suomen BIM eli tietomallintaminen jakautuu pääasiassa Nemetschekin Archicadin ja Autodeskin Revitin välille. Autodeskin ohjelmat ovat suomalaisittain saatavissa helpoimmillaan kieleltään englanniksi ja Archicad suomeksi.
 
Ohjelmien käyttö yksinomaan rakennusten suunnittelussa ei ole käytännössä mahdollista ja siksi tiedonsiirto saman valmistajien ohjelmien ja muiden ohjelmien välillä on keskeisessä asemassa.
 
Kaikkien rakennusalan mallinnus- ja piirto-ohjelmien määrä on yli sata ja sovellusten määrä tuhansissa. BIM-verkkotoiminnot ovat laajentaneet BIM-sovellusten määrää.

Taneli_Poutvaara - 17:18:04 @ 2016, Arkkitehtuuri | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.