Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-31

2016-09-23_06:45:29 F-35 ja Suomi

Lockheed Martin F-35 Lightning II on Amerikan uusin ja kallein hävittäjämalli. Sen kehittelyohjelmaan, tuotantoon ja elinkaareen kuluu 1500 miljardia dollaria ja koneen kappalehinnaksi on arveltu 100 miljoonan dollarin molemmin puolin vaihtelevaa hintaa mallista riippuen.

F-35_1_Kansikuva.jpg

Olisin aluksi todennut kirjoituksen lähteistä, että minulla on niistä kopiot ja kyseessä on pääosin julkista tietoa, pääasiassa Wikipediasta, ja siltä osin kuin ei ole, kyse on olemassa olevan julkisen tiedon tulkitsemisesta oman tietotaitoni puitteissa. En ota vastuuta ulkopuolisten tekstin pohjalta tekemistä tulkinnoista ja suosittaisinkin, että aiheesta vähän tietävät eivät tee tekstistä omia arvioitaan ilman asiantuntijan konsultaatiota.

Hawker Siddeley Harrier oli 1967 esitelty lentokone, joka on vähitellen jäänyt eläkkeelle samoin kuin siitä myöhemmin tehdyt versiot. F-35 hankkeen tausta pohjautuu toisaalta siihen, että amerikkalaiset ostivat oikeuden Harrier-V/STOL-hävittäjiin ja toisaalta siihen, että Amerikassa on merkittävää asealan tuotekehittelyä.  Sea Harrier oli 1978 esitelty British Aerospacen hävittäjä, joka kykenee nousemaan ja laskeutumaan pystysuorasti tai lyhyiltä matkoilta lentotukialukselle. Kone on jäänyt pois käytöstä. McDonell Douglas AV-8B Harrier II oli samoihin aikoihin kehitetty kone, joka on edelleen käytössä, ja sen tuotekehittely pohjautui samaan konseptiin. Harrier -konetyypin käyttö vaatii hyvin kehittynyttä akrobatiaa ja samasta syystä sen käytössä on ollut lukemattomia onnettomuuksia, myös paljon kuolintapauksia. British Aerospace Harrier II pohjautui myös edellisiin, mutta se jäi myös hiljattain pois käytöstä. Venäjän vastaava kone, Yakolev Yak-38 oli hyvin samankaltainen toimintaperiaatteiltaan ja sitä tuotettiin sarjatuotantona, mutta koneen käyttö lopetettiin Neuvostoliiton hajoamisen aikoihin. Koneiden keskeinen piirre oli VTOL-ominaisuus, eli kyky nousta ilmaan kymmenen aarin neliömäiseltä kentältä. Yhteneväisyyksiä oli myös muihin aiempiin kokeellisiin prototyyppeihin, mutta ne eivät edenneet varsinaisesti tuotantoon. Sen sijaan Venäjän projektista Yak-141 Lockheed suoraan osti tuotekehittelyä, jotta voisi saada F-35-hankkeen alulle. Voisi siis sanoa, että Yakolev-141 oli F-35B Lightning II:n vahvin esikuva. Yak-141-koneita tuotettiin vain kaksi lentokelpoista mallia ja kone esiintyi 1992 Farnboroughn lentonäytöksessä. Länsimaiset lähteet eivät tuo esille vuorovaikutusta Venäjän kanssa, mutta venäläisiä se ei tunnu edes kiinnostavan. Koska Venäjällä on paljon maa-tukikohtia, ovat he painottuneet luotettavimpiin kiitoradoilta nouseviin koneisiin, joilla olisi poikkeuksellisen ketterät lento-ominaisuudet. Toisaalta heillä on harkinnassa myös lentotukialusten rakentaminen. Nykyinen ainoa käytössä oleva vuonna 1995 valmistunut Admiral Kuznetsov käyttää vanhanmallisen valtatiehen liittyvän nousevan mäkitien mallista kiitorataa ja koneet ovat Su-33-koneita sekä helikoptereita. Tällä hetkellä laiva on Välimerellä. Amerikkalaisilla on puolestaan 10 lentotukialusta, jotka voivat käyttää F-35B ja F-35C koneita. Uusissa venäläisissä lentokoneissa on erilaisia suunnittelufilosofioita kuin amerikkalaisissa. Erityisesti venäläiset ovat näyttäneet painottavan lentäjän laajaa näkökenttää ohjaamosta, mikä F-35-hankkeessa on pääosin unohdettu, kun lentäjä on osin koteloitu.

Yhdysvaltojen hävittäjäohjelmat ovat kehittäneet joukon laajasti menestyneitä koneita – näistä onnistunein F-16 ja myöhemmät F-22, F/A-18 – nyt myöhemmät F/A-18 Super Hornet sekä F-35 Lightning II. F-35 koneesta pyrittiin ottamaan sama irti, kuin Harrierista, eli yhdellä tuotekehittelyllä kone sekä Air Force-, Navy - ja Marines Corps -käyttöön.  F-35A laskeutuu perinteiselle kiitoradalle ja on edullisin, F-35B kykenee STOVL eli pystysuoraan tai lyhyeen laskeutumiseen. F-35C toimii lentotukialuksien katapulteilta lähetettynä sekä jarrutuskaapeleihin pysäytettynä laskeutumisessa. Yhdysvaltojen laivastolla on 10 tähän sopivaa lentotukialusta.

Periaateongelma F-35B koneessa oleva VTOL eli Vertical Take off and Landing ominaisuudessa on, että kuulostaa todella edustavalta ominaisuudelta, että 30mx30m kokoinen maapala voi toimia lähtöalustana, mutta se ei ole niin helppoa: ensinnäkin hiekkakenttä tai pelto ei kelpaa – koneella olisi hyvä olla betoni- tai asfalttikenttä, sillä ilmanottoon tulevat roskat voivat tuhota moottorin. Kenttää ei voi valita vapaasti, vaan se pitää olla mielellään etukäteen valmisteltu – näin valmistelematon lasku tulee kysymykseen vain hätätilanteessa. Vaikeampi haaste on itse laskeutuminen: vaikka kone periaatteessa toimii, kova tuuli tai ilmavirtojen häiriö voi aiheuttaa vian laskeutumisominaisuuksiin – kone voi sakata eli siltä voi kadota noste, jolloin kone ampuu lentäjän automaattisesti heittoistuimella ja sadan miljoonan euron kone on mennyttä, polttoainekuormasta ja lentokorkeudesta riippuen – tällöinkään lentäjän selviytyminen ei ole varmaa, varsinkin jos lentokone putoaa samaan kohtaan, kuin lentäjä. Lisäksi koneen laskeutuminen vie aikaa – F-35-kone ei ole kovin ketterä ja nopea liikkeissään, jolloin eräänlaisissa takaa-ajotilanteissa koneen naamioituminen ei ole kovinkaan käytännöllistä. Myöskään vihamieliselle alueelle laskeutuminen ei olisi huomaamatonta – kone kuullaan moottorin pauhaavan melun vuoksi useiden kilometrien säteellä - tämän lisäksi koneen viilennettykin lämpöjälki voidaan paikantaa, vaikka tutkajälki jää häivekoneessa vähäisemmäksi. Suomen kaltaisessa maassa järjestelmällä on etuja, mutta haittana on myös se, että konetta ei ole suunniteltu VTOL -laskeutumiseen lumeen tai loskaan, joka vallitsee ominaisuutena loka-maaliskuun välillä eli puolet vuoden pituudesta. Tietenkin koneen myötä voitaisiin kehittää kotimaista rakentamistekniikkaa, kuten lukematon määrä vähintään kymmenen aarin häiriöttömiä betoni- ja asfalttikenttiä pysäköimiseen, urheiluun ja muuhun vapaa-ajanviettoon, mutta nämä jäisivät osin näennäisiksi taktisiksi eduiksi. Järjestely kuulostaisi todella hienolta, jos sotatoimet olisivat samalla tasolla, kuin Toisen maailmansodan aikaan. Nykyään kaikki tieto on avointa, satelliitteja on tuhansittain ja edistynyt teknologia tekisi viisaammaksi lennättää koneet mieluummin toiseen maahan kuin yrittää sissisotaa lentokoneilla, joiden lämpö- ja tutkajäljet voidaan kehittyneimmillä järjestelmillä paikantaa häiveominaisuuksista huolimatta.

Ongelmanasetteluna kysymykseni siis on, että jos B-version VTOL -ominaisuuksista on käytännössä vähän hyötyä ja A- sekä B-mallin häiveominaisuudet voivat vanhentua jo koneen tultua aktiivipalvelukseen, minkä vuoksi häivekoneen elinkaaresta ja NATO-yhteensopivuudesta pitäisi käytännössä maksaa kaksinkertainen hinta? Tällöin kysymykseen tulee NATO-ominaisuuksien ylläpidon jatkaminen ja edullisempi hävittäjä, kuten Super Hornet, EuroFighter, Rafaele tai Gripen – tai jos maksimiasekuormaa ei tarvita, edullisin vaihtoehto on Jas Gripen. Kysymys myös on, onko NATO-yhteensopivuus ja laajat ilmavoimat välttämättömiä – vaihtoehtona olisi venäläisen koneen modifioitu ja Suomessa koottu sekä huollettava versio sekä maavoimien kehittäminen riittäväksi pelotteeksi sekä SAM-järjestelmät – ja nopea ilmapuolustukseen kykenevä puolueeton ja ydinaseeton ilmavoimat. Tämä viimeinen vaihtoehto olisi Suomen turvallisuuspoliittisen linjan jatkaminen Toisen maailmansodan jälkeisellä linjalla. Ongelmana vaihtoehdolle tietenkin olisi, että NATO-yhteistyötä ei voitaisi syventää, mutta etuna olisi, että puolueettomuuslinjaus olisi poliittisesti ja käytännöllisesti uskottava – tarjoutuisi mahdollisuus alueellisen välittäjän rooliin. Läntinen vaihtoehto on kuitenkin 95 % varmuudella Suomen tuleva valinta, sillä entisen Varsovan liiton maiden lukuisat linjavalinnat sekä useammat sisällissodat ovat nostaneet venäläisen teknologian kansainvälisessä keskustelussa imagonsa kannalta epäluotettavaksi – vaikka epäluotettavuus voi olla reaalinen lähinnä tunnetasolla, eikä todellisuudessa, on tunnetasolla kuitenkin todistetusti suurempi rooli kuin faktoilla. Suomen nykyisessä asenneilmapiirissä ei vuoden 1963 tehty MiG-21 verrannollinen asekauppa voi toteutua – todennäköisempää olisi, että Suomi kannattaisi kansanäänestyksessä liittymistä NATO:on. Kaikista lentokonemalleista voisi kuitenkin sanoa, että liittolaiset saavat edistyksellisimmät koneversiot ja vientimallin teknologia on räätälöitävissä tai koneet voidaan tuottaa lisenssillä modifioituina.

F-35 kone suunniteltiin integroimaan mukaan jokaiselta johtavalta alaltaan viimeisin teknologia kansainvälisenä yhteistyönä. Hankkeen ongelmana ovat olleet hajautettu ja hallitsematon johto ja samalla lukuisat suunnitteluvirheet, viivästyminen ja kustannusten paisuminen. Kritiikkiä on ollut myös tietoturvasta, sillä arvioiden mukaan amerikkalaisen suunnittelun tuotekehittely on luvattomasti kopioitu Kiinaan, jossa koneesta on tehty ”piraattiversiot” J-20 ja J-31. Venäjällä vastaavasti kehitetty PAK FA on lentokuntoisten prototyyppien tasolla ja on esiintynyt kansainvälisissä ilmailunäytöksissä jo puoli vuosikymmentä. Sekä Kiina että Venäjä ovat luvanneet koneilleen edullisen hinnan, mutta amerikkalaiset itse uskovat tuotekehityksensä laadun olevan parempi.

Itse kävin kesällä katsomassa Farnboroughin ilmailunäytöstä, jossa ensimmäistä kertaa esitettiin Euroopassa kansainvälisessä lentonäytöksessä F-35B-konetta yleisölle. Kone oli hyvin meluisa pysähtyessään pyörimään paikallaan 200 metrin päässä, lentokenttäluokitetut kuulosuojaimet ja korvatulpat olivat tarpeen. Varsinaisesti laskeutumista kone ei kuitenkaan suorittanut, kuten Britannian sotilasilmailutapahtumassa RIAT:ssa Fairfordissa viikkoa aiemmin. Myöskään koneen lentosuoritukset eivät olleet yhtä vaativia, kuin F/A-18 Super Hornetilla ja Eurofighter Typhoonilla. Uuden koneen kanssa pitää olla tarkkana, varsinkin kun laaja yleisö on paikalla – toisaalta paikallaan pyöriminen ja potentiaalinen laskeutuminen olivat ominaisuuksia, jotka ovat ainutlaatuisia verrattuna näihin kahteen verrokkiin.

F-35_2_Invisible.jpg

Periaatteessa F-35-koneen pitäisi olla näkymätön.
 
F-35 ohjelman pääkehittäjä on Yhdysvallat, jonka jälkeen Britannia on seuraavaksi tärkein. Kolmanneksi tärkeimmät kehittäjät olivat Italia ja Alankomaat. Yhteistyökumppaneita ovat myös Kanada, Norja, Tanska, Australia ja Turkki. Turvallisuuden kannalta tärkeässä asemassa ovat myös Israel ja Singapore. Näistä kuitenkin Singapore ja Kanada ovat edelleen epävarmoja, myös Suomi harkitsee edelleen, mutta ei voi liittyä hankekehitykseen.

F-35 Tilauskirja:

enintään 2315 A-sarjan konetta, 508 B-sarjan konetta ja 340 C-sarjan konetta. Koneiden nykyarvion yksikkökustannusten mukaan A-sarjan koneet maksavat 98 miljoonaa USD / kpl eli koko tilauskirja yhteensä 227 miljardia USD, B-sarjan koneet 104 miljoonaa USD / kpl eli koko tilauskirja 53 miljardia USD ja C-sarjan koneet 116 miljoonaa USD eli koko tilauskirja 40 miljardia USD. Koko tilauskirja, kaikki koneet, toteutuessaan maksimitasolla vastaisi siis 320 miljardia UDS, kun koko ohjelma maksaa vuoteen 2070 mennessä 1508 miljardia USD mukaan lukien koko elinkaaren. On arvioitu, että käyttö ja ylläpito maksaa 1124 miljardia USD, jolloin konetta kohden käyttö ja ylläpito tulisi maksamaan konetta kohden 355 miljoonaa USD laskettuna A-, B- ja C-sarjojen keskiarvo kaikkia maita kohden. Arvioiden mukaan vuodesta 2018 alkaen A-sarjan koneiden yksikköhinta tulisi lakemaan 85 miljoonan USD arvoon. Arvioita on siis useita ja kustannukset myös muuttuvat.

F-35_3_Neth.jpg

Alankokomaat: 2kpl F-35A konetta testauksessa – 8kpl F-35A tilattu – hankitaan korkeintaan37 kpl F-35A konetta. Toimituksia suunnitellaan 2019 -2023 välille. Vaihtoehtona F-16 korvaamiselle olivat Dassault Rafaele, F-16 Block 52/60, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen ja Lockheed Martin. Alankomaat sitoutui F-35-projektiin jo 2002.

Alankomaiden pinta-ala on 41,543 neliökilometriä, väestö 17,000,000 ja BKT (PPP) 856 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 50,339 dollaria.

Kauppa on arvioideni mukaan enintään 3,1 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 13 miljardia dollaria. Koneiden hankkimiseen valtio on budjetoinut 6 miljardia USD ja ylläpitokuluihin 270 miljoonaa USD vuosittain.

Alankomaiden ilmavoimien henkilöstö on 8,000 henkeä, sillä on 175 lentokonetta ja 88 lennokkia. Nykyisinä ensi linjan hävittäjinä on 61 kpl F-16AM/BM hävittäjää ja 28 AH-64D Apache hyökkäyskopteria. Ilmavoimilla on myös valikoima erikoiskoneita, jotka ovat tarpeen sotilaallisiin konflikteihin sekaantuvassa maassa.

Ilmavoimien taitolentoryhmä on Solo Display Team, joka lentää yhdellä potkurikoneella, Apache helikopterilla ja F-16 hävittäjällä. Aiemmin maalla on toiminut 10 erilaista taitolentoryhmää. Alankomaat kuuluu NATO:on.

Päivitys 2019:

Alankomaille on toimitettu 9 F-35A-konetta ja 46 on tilattu.

F-35_4_Australia.jpg

 

Australia: testauksessa on kaksi F-35A-konetta, tilauksessa 72 kpl F-35A konetta – hankitaan korkeintaan 100 kpl. Kauppa on arvioni mukaan enintään 8.5 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 35.5 miljardia USD. Kokonaishintaa on siten vaikeaa arvioida, että pelkästään ensimmäisten 14 koneen tilaus oli kappalehinnaltaan 175 miljoonaa USD, jolloin enintään sata konetta maksaisi 17.5 miljardia USD.

 

Australian pinta-ala on 7,692,024 neliökilometriä, väestö 24,166,800 ja BKT 1,137 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 47,318 dollaria.

 

Royal Australian Air Forcen henkilöstö on 14,000 henkeä, sillä on 259 lentokonetta. Nykyisinä ensi linjan hävittäjinä on 69 kpl F/A-18 Hornet ja 24 kpl F/A-18 Super Hornet hävittäjää. Kaksi F-35A konetta on testauksessa. Australian ilmavoimien pääkoulutuskone on BAE Hawk, joita on 33 kpl.  Ilmavoimilla on myös joukko erityiskoneita, jotka ovat suuressa maassa tarpeen.

 

Ilmavoimien taitolentoryhmä on Roulettes, joka tällä hetkellä lentää seitsemällä Pilatus PC-9 koneella. Australia tekee läheistä sotilasyhteistyötä Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa.

 

Päivitys 2019:

Australialle on toimitettu 14 F-35A-konetta, 58 on tilattu ja 28 lisää on suunnitelmissa.

F-35_5_UK.jpg

Britannia: 4 kpl F-35B-konetta testauksessa, 14 kpl F-35B-konetta tilattu – harkitaan korkeintaan 138 kpl F-35B-konetta. Kauppa on arvioideni mukaan enintään 14.5 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 49 miljardia USD. Vuoden 2012 Hammondin puheen mukaan ensimmäisen vuosikymmenen aikana hankitaan 48 konetta vuoteen 2023 mennessä, joista 24 sijoitetaan lentotukialukselle. Britanniassa varaudutaan 100 miljoonan USD kappalehintaan koneille.

 

Britannian pinta-ala on 242,495 neliökilometriä, väestö 65,110,000 ja BKT 2,679 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 41,159 dollaria.

 

Royal Air Forcen henkilökunta on 34,600 henkeä. Heidän ilmavoimillaan on ensi linjan hävittäjinä 137 kpl Eurofighter Typhoon FGR4-konetta, 76 kpl Panavia Tornado GR4 –konetta, 10 kpl MQ-9 Reaper pommituslennokkia. Ilmavoimat ovat EU:n monipuolisimmat Ranskan ohella ja samaten oma tuotanto on vähintään yhtä vahvaa, kuin Ranskassa.

 

Ilmavoimien taitolentoryhmä on Red Arrows, joka lentää BAE Hawk-koneita. Muodostelmassa on yleensä yhdeksän konetta ja ohjelmassa on monesti vierailevien koneiden ohilento. Itse olen nähnyt ryhmän esiintyvän Farnboroughn kansainvälisessä ilmailunäytöksessä 2016.

 

Päivitys 2019:

Britannialle on toimitettu 18 F-35B-konetta, kaavailussa on 138.

F-35_6_Red_Arr.jpg

Red Arrows 2016
 
Britannia on NATO:n perustajajäseniä ja Yhdysvaltojen sekä Venäjän jälkeen maailman tärkein ydinasevaltio. Britannia on ollut F-35-hankkeessa Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi suurimmalla osuudella koneen suunnittelussa ja tuotannossa, sen ohella, että he tuottavat kotimaisia lentokoneita.

F-35_7_Israel.jpg

Israel: tilattu 33 kpl F-35A konetta – hankitaan korkeintaan 75 konetta. Kauppa arvioideni mukaan enintään 6.4 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 23 miljardia USD.

 

Israelin pinta-ala on 20,770 neliökilometriä, väestö 8,541,000 ja BKT 292,809 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 34,336 dollaria.

 

Israelin ilmavoimien henkilökunta on 89,000 henkeä. Heidän ilmavoimillaan on ensi linjan hävittäjinä 58 kpl F-15 A, C, B sekä D-konetta; 25 kpl F-15 Strike Eagle konetta erikoisoperaatioihin; 343 kpl F-16 A, B, C, D, sekä I-konetta erilaisiin tehtäviin; 45 kpl AH-64 Apache hyökkäyskopteria ja neljää tyyppiä kotimaisia lennokkeja.

 

Ilmavoimien taitolentoryhmä on IAF Aerobatic Team, joka esiintyy vain kotimaassa koulutustarkoituksessa neljällä Fouga Magister-koneiden lisenssiversiolla. Israel on itsenäinen maa ja huhujen mukaan sillä on pelotetarkoitusta varten itse kehitetty ydinasevarasto, jota on tarvittu alueen jatkuvien sotien laajenemisen ehkäisyä varten.

 

Päivitys 2019:

 

Israelille on toimitetu 18 F-35I-konetta (vain Israelille) viidestäkymmenestä tilatusta ja kaavailtu on 75 konetta.

F-35_8_Italy.jpg

Italia: 3kpl F-35A konetta testauksessa, 5 kpl F-35A tilattu – hankitaan korkeintaan 60 kpl F-35A konetta.
 
Laivasto ja ilmavoimat suunnittelee yhteensä 30 kpl F-35B-konetta.
 
Kauppa on arvioideni mukaan enintään 5.1 miljardia UDS + ylläpito ja käyttö enintään 19 miljardia USD.
 
Italian pinta-ala on 301,338 neliökilometriä, väestö 60,674,000 ja BKT 2,213 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 36,191 dollaria.
 
Italian ilmavoimien henkilökunta on 56,000 henkeä ja käytössä on 557 ilma-alusta. Heidän ilmavoimillaan on ensi linjan hävittäjinä 80 kpl Eurofighter Typhoon konetta; 84 kpl Panavia Tornado –konetta, puolensataa AMX rynnäkkökonetta ja 13 lennokkia. Harkinnassa on myös hankkia lisää Eurofighter hävittäjiä.
 
Ilmavoimien taitolentoryhmä on Frecce Tricolori, joka lentää Aermacchi MB-339-A/PAN harjoitushävittäjillä. Muodostelmassa on yleensä 9 konetta ja tämän lisäksi on yksi soololentäjä. Vakavin onnettomuus tapahtui Ramsteinissa 1988, joka on kannustanut turvavyöhykkeiden laajentamiseen sekä huolellisempaan etukäteissuunnitteluun. Italia on Välimeren keskeisin NATO-maa.
 
Päivitys 2019:
 
Italialle on toimitettu 9 F-35A -konetta ja kaavailussa on 60 konetta yhteensä.

F-35_9_Japan.jpg

Japani: tilattu 5 kpl F-35A konetta – hankitaan korkeintaan 42 kpl F-35A konetta.

 

Kauppa enintään 3.5 miljardia USD + ylläpito ja käyttö 13 miljardia USD.

 

Japanin pinta-ala on 377,972 neliökilometriä, väestö 127,110,000 ja BKT 4,901 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 38,731 dollaria.

 

Japanin itsepuolustus-ilmavoimien henkilökunta on 50,300 henkeä ja käytössä on 777 ilma-alusta. Heidän ilmavoimillaan on ensi linjan hävittäjinä 64 kpl Mitsubishi F-2 hävittäjää (pohjautuu F-16 koneeseen), 71 kpl F-4 Phantom II konetta ja 154 kpl F-15 Eagle konetta. Japanilla on oma avaruusohjelma ja lentokonevalmistusta, tietenkin kehittynyttä rakettitekniikkaa, sekä ydinteknologiaa, mutta Toisen maailmansodan rauhansopimus ja politiikka on rajoitteena tekniikan käytölle sotilastarkoituksessa. Japanilla on ollut rauhansopimusten jälkeen kiistoja kaikkien alueen maiden kanssa, mutta se on pitäytynyt vain YK:n rauhanturvaoperaatioissa ja on puolueeton, vaikkakin on hyväksynyt USA:n tukikohdat sodan jälkeen. Japanilla on suhteellisen laajat ilmavoimat, ja ne kykenevät toimimaan laajalla alueella sekä vaihtelevissa ympäristöissä. Japanin oma X-2 Shinshin -hävittäjä on esitelty tänä vuonna, mikä viittaisi siihen, että F-35 hankeen osalta Japani haluaa enemmän itsenäisyyttä, sillä sen tuotekehittely on osin päällekkäinen amerikkalaisten kanssa.

 

Ilmavoimien taitolentoryhmä on Blue Impulse, joka lentää muodostelmassa yhdeksällä Kawasaki T-4 koneella.

 

Päivitys 2019:

 

Japanilla on 12 F-35A -konetta, ja tilattu on yhteensä 147 mukaan lukien 42 F-35B-konetta. 38 konetta rakennettaan Mitsubishin tuotantolaitoksilla.

 

Japanin ilmavoimien yksi F-35A kone katosi tuntemattomasta syystä lennolla 9.4.2019 jossain Tyynenmeren yllä.

F-35_10_Canada.jpg

Kanada: tilaus tai sen tekemättä jättäminen on poliittisessa keskustelussa. Jos Kanada vetäytyy hankkeesta, sen yritykset voivat menettää miljardien eurojen arvosta liiketoimintaa – jos he palaavat hankkeeseen, tulevat he maksamaan suuria käyttökuluja. F/A-18E/F Super Hornet -kauppa tulisi edullisemmaksi, mutta johtaisi muihin liiketoimintatappioihin.

 

Kanadan pinta-ala on 9,984,670 neliökilometriä, väestö 36,155,490 ja BKT 1,672 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 46,199 dollaria.

 

Royal Canadian Air Forcen henkilökunta on 14,500 henkeä, lentokoneita 300 kpl ja lennokkeja kymmenkunta. Ensi linjan hävittäjinä on 73 kpl CF-18 Hornet koneita. Kanadalla on laaja valikoima erilaisia ilma-aluksia, jotka soveltuvat heidän maantieteellisiin oloihinsa.

 

Kanadan ilmavoimien taitolentoryhmä on Snowbirds, se on tarkoitettu koulutuskäyttöön ja operoi yhdellätoista CT-114 Tutor harjoitushävittäjällä. Ryhmä esiintyy lähinnä arvotilaisuuksissa. Harkinnassa on ollut konetyypin vaihtaminen. Kanada on Yhdysvaltojen ohella ainoa Amerikan mantereen NATO-maa.

 

Päivitys 2019:

 

Heinäkuussa 2019 Kanada päätti uuden konemallinsa kilpailutuksesta Super Hornetin, F-35 ja Saab Gripenin välillä. Mukanaolo F-35 hankkeessa on aiemmin myös kyseenalaistettu.

F-35_11_Korea.jpg

Korean tasavalta: 40 kpl F-35A konetta harkinnassa.
 
Korean pinta-ala on 100,210 neliökilometriä, väestö 50,801,400 ja BKT 1,916 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 37,699 dollaria.
 
Kauppa on arvioideni mukaan enintään 3.4 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 13.4 miljardia USD. Korea on ollut Pohjoisen kaimansa kanssa sotatilassa vuodesta 1950. Vaikka sotatila on nykyään enemmän muodollinen, on verbaalinen sota melko mittavaa.
 
Korean ilmavoimissa on 65,000 henkeä ja 794 lentokonetta. Ensi linjan taistelukoneita on 158 kpl Northrop F5 hävittäjää ja monikäyttöhävittäjinä 60 kpl Boeing F-15E, 71 kpl F-4 Phantom II, 118 kpl F-16C, 51 kpl F-16D, ja 20 kpl kotimaisena KAI T-50 konetta, jota tilataan vielä 40 kpl lisää. Ilmavoimilla on merkittäviä muita konetyyppejä, ja kotimaista tuotantoa olevia koulutuskoneita on peräti KAI KT-1 tyyppiä 106 kpl sekä KAI KT-50 koneita 80 kpl. Käytössä on myös mittava SAM -järjestelmä, laaja joukko ilmatorjuntatykistöä ja kaksituhatta kannettavaa ilmatorjuntaohjusta.
 
Korean taitolentoryhmä on Black Eagles, jotka lentävät nykyään kahdeksaa KAI T-50B Golden Eagle -konetta.
 
Päivitys 2019:
 
Korealle on kaavailtu 42 F-35B-konetta.

F-35_12_Norway.jpg

Norja: testauksessa 4 kpl F-35A konetta – tilauksessa on 21 konetta ja kokonaisuudessaan hankitaan korkeintaan 52 kpl F-35A konetta.
 
Norjan pinta-ala on 385,178 neliökilometriä, väestö 5,214,900 ja BKT 374 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 70,066 dollaria. On huomioitava, että öljyvarojensa johdosta Norja on maailman 4:ksi vaurain maa henkeä kohden mitattuna Qatarin, Luxembourgin, Singaporen, Brunein ja Kuwaitin jälkeen (IMF:n mukaan).
 
Kauppa on arvioideni mukaan enintään 4.4 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 17.4 miljardia USD.
 
Kuninkaallisten Norjan Ilmavoimien vahvuus on 3,650 henkeä ja sillä on käytössään 46 kpl F-16 konetta. Käytössä on myös pienempi määrä vaihtelevia konetyyppejä ja Suomen tapaan NH90-helikoptereita. Norja käyttää koulutuskoneina Saab Supporter potkukurikoneita ja poikkeuksellisesti sillä on koulutuskäytössä 10 kpl F-16B koneita.
 
Norwegian Air Force Historical Squadron on Norjan ilmavoimien lentonäytösryhmä. Ryhmä Flying Jokers lopetti toimintansa vuosikymmen sitten. Norja on Skandinavian tärkein NATO-maa ja se oli ennen Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron liittymistä Natoon ainoa NATO-maa, jolla oli maa-raja Neuvostoliiton kanssa. Rajakaistale on 110 km leveä ja 195,7 kilometriä pitkä. Sekä Suomi että Norja korostavat kahdenvälisiä suhteitaan Venäjään.
 
Päivitys 2019:
 
Käytössä on 7 konetta, 9 on testauksessa ja yhteensä 52 on suunnitelmassa.

F-35_13_Singapore.jpg

Singapore ei ole edennyt F-35 hankinnassa, mutta sillä on hyvät mahdollisuudet tilata koneita, jos se katsoo tarvitsevansa niitä.

 

Singaporen pinta-ala on 791 neliökilometriä, väestö 5,535,000 ja BKT 452,686 miljardia ollen henkeä kohden 82,762 dollaria. On huomioitava, että Singapore on listalla esitetyistä maista bruttokansantuotteeltaan korkein henkeä kohden, mutta toisaalta väestö on pienempi kuin Suomella.

 

Singaporen Tasavallan Ilmavoimilla on 13,500 hengen vahvuus ja 276 konetta. Ensi linjan hävittäjinä on 27 kpl Northrop F-5, 40 kpl Boeing F-15E ja 60 kpl F-16 Fighting Falcon konetta, lisäksi maalla on neljä tutkavalvontakonetta, 17 kpl Apache AH-64 kopteria ja joukko muita käyttökelpoisia koneita, kuten yhdeksän lentävää tankkeria ja kuusi tilauksessa. Näin ollen Singaporen ilmavoimat ovat Suomea huomattavasti vahvemmin varusteltuja. Myös ohjusten ja ilmatorjunnan osalta Singaporella on Suomea merkittävästi laajempi varustus.

 

Päivitys 2019:

 

Singapore on suunnitellut ostavansa 4-12 F-35B-konetta.

F-35_14_Finland.jpg

Suomi on jättänyt tarjouspyynnön F-35A tai F-35B -koneista.
 
Kauppa olisi nykytason 60 koneen määrällä 5,1 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 20.1 miljardia USD. Kauppa olisi uuden määrittelyn 30 koneen määrällä 2.6 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 10 mrd. USD. Koneiden määrästä riippumatta nykytason lentotuntien määrä maksaisi vuosittain tuntihinnaltaan 9.1-13.6 miljardia USD ohjelma-aikana 2020-luvulta vuoteen 2070. Tämän lisäksi kustannuksia tulee muista hankinnoista, kuten päivityksistä ja aseistuksesta.
 
Suomen pinta-ala on 338,440,83 neliökilometriä, väestö 5,500,000 ja BKT 234,578 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 42,654 dollaria.
 
Toisen maailmansodan jälkeen Suomella on ollut hävittäjiä Englannista, Ranskasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Neuvostoliitosta. Suomelle ei päätetty hankkia rynnäkkökoptereita, mutta käytössä on monitoimihävittäjä F/A-18C Hornet koneita 55 kpl ja F/A-18D Hornet kaksipaikkaisia koneita 7 kpl. Koulutushävittäjinä Suomessa on BAE Hawk koneita poistojen ja uusien hankinnan jälkeen kaksi tusinaa.
 
Suomen armeijan taitolentoryhmä Midnight Hawks lentää neljällä BAE Hawk-harjoitushävittäjällä. Suomen puolustusvoimat ovat nimestäkin päätellen puolustusluonteinen. Suomessa ei ole poliittista yksimielisyyttä NATO-jäsenyydestä. Suomella ei ole poliittista kiinnostusta kehittää ydinasetta eikä maailmassa juuri hyväksytäkään uusia ydinasevaltiota.
 
Päivitys 2019:
 
Lockheed Martin arvioi, että koneiden hinnat ovat F-35A mallilla 89.2 m. USD, F-35B mallilla 115.5 m. USD ja F-35C mallilla 107.7 m. USD. Suomi esitti 31.10.2019 tarkennetun tarjouspyynnön viidelle valmistajalle ja on valmis käyttämään hankkeeseen 10 miljardia euroa. On kuitenkin huomattava, että koneiden huolto maksaa todennäköisesti saman verran kuin alkuhankinta.

F-35_15_Mid_Hawks.jpg

Midnight Hawks 2016

 

Päivitys 2019:

Kaikki konevalmistajat ovat olleet esillä Suomessa pari vuotta ilmailunäytöksissä. Kaksi F-35 -konetta saapui ensimmäistä kertaa Turkuun viime kesänä, mutta ei ole esiintynyt vielä lentonäytöksissä. Koneet aluksi lensivät kentän ylitse, sitten laskeutuivat, olivat neljä päivää maanäyttelyssä ja sitten palasivat tukikohtaansa Keski-Eurooppaan.

 

Suomen hävittäjähankinta on laaja ja monimutkainen prosessi, joka alan luonteensa mukaan on sen verran laaja ja lisenssisopimuksiltaan monimutkainen, että aiheesta ei ole kertynyt kolmessa vuodessa käytännössä mitään uutta julkisesti esitettävissä olevaa tietoa.

F-35_16_Denm.jpg

Tanska: tilattu 27 kpl F-35A konetta.
 
Kauppa on arvioideni mukaan enintään 2.3 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 9 miljardia USD.
 
Tanskan pinta-ala on 42,925 neliökilometriä, mutta siihen kuuluu 2,166,086 neliökilometrin Grönlanti ja 1,399 neliökilometrin Färsaaret, väestö on 5,707,000 ja BKT 265 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 46,976 dollaria.
 
Royal Danish Air Forcen henkilöstö on 3500 henkeä ja sillä on 93 lentokonetta. Ensi linjan hävittäjinä on 35 kpl F-16A konetta ja koulutuskoneina 10 kpl F-16B-konetta. Hävittäjähankinnassaan se 2005 harkitsi Gripen, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon ja F-35A konetta päätyen yhteistyökumppaniksi F-35 projektiin. Dassault kieltäytyi esittämästä tarjousta 2007, samoin Eurofighter 2008. Tämän jälkeen vuonna 2008 tarjottiin Super Hornet konetta, kunnes Gripenin, F-35A ja F/A-18 Super Hornet koneista Tanska päätti edetä F-35A-koneiden hankinnassa.
 
Tanskan ilmavoimilla ei ole kiinteää omaa taitolentoryhmää. Tanska kuuluu NATO:on.
 
Päivitys 2019:
 
Tanska on suunnitellut edelleen 27 konetta.

F-35_17_Turkey.jpg

Turkki: 6 kpl F-35A konetta tilattu – hankitaan korkeintaan 120 kpl F-35A konetta.

 

Kauppa on arvioideni mukaan enintään 10.2 miljardia USD + ylläpito ja käyttö enintään 40.2 miljardia USD. Tämän lisäksi Turkilla on oma vastaava hanke TAI TFX, minkä tuotekehittelyn päällekkäisyys F-35-hankkeeseen viittaisi siihen, että Turkki pyrkii pitämään hankkeessa merkittävästi mukana omaa teknologista osaamistaan. Omasta koneestaan Turkilla ei ole toimivaa prototyyppiä, mutta toisaalta 5. sukupolven hävittäjistä vasta F-22 on ollut aktiivisessa käytössä.

 

Turkin pinta-ala on 783,356 neliökilometriä, väestö on 79,463,663 ja BKT 1,665 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 21,198 dollaria.

 

Turkin ilmavoimien henkilöstövahvuus on 60,000 henkeä ja sillä on 668 kpl lentokonetta. Turkin ensi linjan hävittäjinä on 260 kpl F-16 C sekä D koneita, 51 kpl F-4E-konetta ja 41 kpl lennokkia.

 

Turkis Stars on ilmavoimisen taitolentoryhmä, joka lentää yleensä kahdeksan koneen muodostelmana. Turkin Incirlikin lentotukikohdissa on ainakin näihin päiviin saakka ollut NATO:n ydinpommeja. Turkki on ainoa Amerikan ja Euroopan ulkopuolinen NATO-maa, tosin NATO on rauhankumppanina kaikille entisille Neuvostotasavalloille ja Euroopan puolueettomille maille.

 

Päivitys 2019:

 

Turkille toimitettiin testaukseen 4 konetta, jotka ovat edelleen Yhdysvalloissa, 120 kaavailtiin. Turkin osallistuminen on kohdannut lisenssiongelmia F-35-projektissa 2019 poliittisista syistä sekä venäläisten laitteistojen ja lisenssien hankkimisen johdosta. Myös itse NATO-jäsenyys on kyseenalaistunut. Ongelmat lähtivät liikkeelle pääasiassa Syyrian sisällissodasta 2011, jonka taustana oli puolestaan Irakin hallinnon kaataminen 2003, jonka taustana oli puolestaan 11/9/2001, jonka taustana oli puolestaan Afganistanin 1979 alkanut sisällissota. Olennainen tausta Irakin hallinnon kaatamiselle oli puolestaan Iranin ja Irakin välinen sota 1980-1988 ja Persianlahden sota 1990-1991.

F-35_18_USA.jpg

Yhdysvallat: ilmavoimat harkitsee 1,763 kpl F-35A konetta. Marine Corps harkinnut 340 kpl F-35B-konetta, Marine Corps harkinnut 80 kpl F-35C-konetta ja Navy on tilaamassa 260 -480 kpl F-35C-konetta.

 

Kauppa enintään 226 miljardia USD + tuotekehittelykustannukset + ylläpito ja käyttö enintään 818 miljardia USD. Hinta-arvioni pohjautuu julkisuudessa olevien tietojen arviointiin laskennallisesti: nykyisen yksikkö- ja ohjelmakustannuksen karkeaan keskiarvoon ilman maakohtaisia painotuksia tai alennuksia.

 

Yhdysvaltojen pinta-ala on 9,833,517 neliökilometriä, väestö on 324,099,600 ja BKT 18,588 miljardia dollaria ollen henkeä kohden 57,220 dollaria. Yhdysvallat on maailman merkittävin talous ja samaten se hallitsee maailman suurimpia immateriaalioikeuksia. Yhdysvallat on myös maailman johtava tieteessä, teknologiassa, avaruusalalla sekä yliopistoissa. Yhdysvallat rakensi myös ensimmäisenä maailman maana ydinteknologiaa ja maan voisi sanoa Neuvostoliiton kanssa ratkaisseen Toisen maailmansodan.  Yhdysvalloissa 76.5 % maan väestöstä omistaa ajoneuvon. Maassa on myös maailman laajin lentoliikenne sekä lentokoneteollisuus. Yhdysvaltojen armeija on nykyään Venäjän ja Kiinan ohella maailman vahvin.

 

Yhdysvaltojen armeijalla on palveluksessaan 475,000 henkeä, ja 540,000 hengen reservi ja kaarti, sekä yli 10,000 lentokonetta. Tähän kuuluvilla Marine Corpsilla (USMC) on palveluksessaan 182,000 aktiivijäsentä sekä 1,166 lentokonetta; US Navyn (USN) palveluksessa on 330,000 henkeä, 430 laivaa ja yli 3,700 lentokonetta; US Coast Guardilla on työssä 42,000 henkeä, 244 rannikkovartiolaivaa ja 205 lentokonetta; ja Yhdysvaltojen ilmavoimat (USAF) työllistää 307,000 henkeä, sillä on käytössään 5,137 lentokonetta, 450 ICBM -ohjusta ja 63 satelliittia.

 

Yhdysvaltojen ilmavoimien ensilinjan hävittäjät ovat F-15C, F-15D, F-15E, F-16C, F-16D, F-22A ja F-35A Lightning II-koneita. Hävittäjiä on yhteensä palveluksessa ilmavoimilla kaksi tuhatta. US Marinen monitoimihävittäjät ovat AV-8B Harrier II ja F/A-18 Hornet koneita. F-35B-koneet ovat saaneet käyttöluvan US Marine Corpsille. US Navyn lentokoneiden päärungon muodostavat liikuteltavat lentokentät eli lentotukialukset. Niistä operoidaan F/A-18C/D Hornet ja F/A-18E/F Super Hornet koneita. F-35C koneita saadaan palvelukseen aikaisintaan 2/2019, Super Hornet-ohjelman seuraajaksi mietitty F/A-XX on konseptitasolla oleva luonnos kuudennen sukupolven hävittäjäksi.

 

Yhdysvaltain laivaston taitolentojoukkue Blue Angels lentää yleensä kuudella F/A-18 Hornet koneella ja Yhdysvaltojen ilmavoimien Thunderbirds lentää myös yleensä kuudella F-16 Fighting Falcon koneella. Ryhmien esiintymisohjelmat ovat laajoja ja hyödyntävät koneiden hyviä lento-ominaisuuksia. Molempien ryhmien henkilöstömäärä ylittää sadan hengen määrän. Yhdysvallat on keskeisin NATO:a rahoittava ja johtava maa ja sillä on maailman laajin valikoima erilaisia hävittäjiä, pommittajia, tiedustelukoneita, rynnäkkökoneita ja kuljetuskoneita. Yhdysvallat on myös Venäjän ohella maailman johtava ydinasevaltio.

 

Yhdysvaltojen armeija on yksi maailman johtavista työllistäjistä, mutta toimii pääosin verovaroilla. Maa on ollut myös maailman johtava aseiden viejä. Yhdysvallat pyrkii olemaan sotilaallisesti läsnä jokaisella maailman mantereella ja sillä onkin laajasti tukikohtia. Strategisesti heikoin alue on Tyynenmerenalue, sillä Kiina on alueella laajentuva sotilasmahti. USEUCOM eli Yhdysvaltojen Euroopan johto pyrkii pitämään Euroopan puolueettomat maat ja entiset Neuvostotasavallat rauhankumppaneina sekä vaikuttamaan kriisialueisiin. Voisi sanoa, että Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo on Toisen maailmansodan jälkeen ollut merkittävin lähinnä Euroopassa, mutta resursseja on laitettu valtavan paljon USCENTCOM eli Yhdysvaltojen keskisen johtoalueen asioihin, Lähi-itään. Tämä on ollut huonojen tulosten kannalta myös Yhdysvaltojen kompastuskivi, koska se ei ole ottanut riittävän vahvasti huomioon inhimillisiä epävarmuustekijöitä vaikuttamisessaan.

 

Päivitys 2019:

 

F-35B otettiin käyttöön 31.7.2015, F-35A 2.8.2016 ja F-35C 28.2.2019. Kone on jo aktiivisessa käytössä RAF:ssä ja Yhdysvaltojen ilmavoimilla, merijalkaväellä ja laivastolla. Koneita on lokakuuhun 2019 mennessä rakennettu 435 kpl, jolloin laskennalliset yksikköhinnat ovat F-35A mallilla 82 m. USD, F-35B mallilla 108 m. USD ja F-35C mallilla 103 m. USD.

 

Merijalkaväki on kaavaillut 80 konetta ja laivasto 260 konetta, molemmat F-35C -mallia.

 

Merijalkaväki on kaavaillut myös 340 F-35B -mallin konetta. Ilmavoimat on kaavaillut 1763 F-35A konetta.

 

Kahtena uutena maana ohjelmaan ovat Belgia, joka on suunnitellut 34 konetta, sekä Puola, joka on suunnitellut 32 konetta.

 

 
 
KATSAUS MAAILMAN PUOLUSTUSTEOLLISUUTEEN

Maailman suurimmat puolustusbudjetit:

F-35_19_DBud.jpg

Taulukosta voi lukea Yhdysvaltojen kuluttavan puolustukseen saman verran, kuin seitsemän seuraavaa maata – Kiina, Saudit, Venäjä, Britannia, Intia, Ranska ja Japani.

Maailman suurimmat aseviejät:

F-35_20_DEx.jpg

Taulukosta voi edelleen lukea USA:n aseviennin olevan saman verran, kuin Venäjän, Kiinan, Ranskan ja Saksan yhteensä.

Maailman suurimmat puolustustarvikeyhtiöt:

F-35_21_DCor.jpg

Taulukko voi olla harhaanjohtava, sillä se painottaa Yhdysvaltoja ja on mitattu dollareina. Toisaalta se ainakin kertoo aseteollisuuden tärkeydestä Yhdysvaltojen talouden perustana.

Lockheed Martinin tuottaa koneita: F-16, F-22 ja F-35.

Boeing on tuottanut F/A-18 Hornet ja Super Hornet koneet. Sen tuote Hornet on käytössä Suomen ensi linjan hävittäjänä.
BAE-Systems on tuottanut Eurofighter Typhoon ja Panavia Tornado koneet. Sen tuote Hawk on käytössä Suomessa.
Raytheon on tuottanut Suomen Hornetissa käytössä olevia ohjuksia.

Northrop Grumman on tuottanut osia F/A-18 Hornet ja Super Hornet -koneisiin, samoin elektronisia järjestelmiä F-16, F-22 ja F-35 koneisiin.

General Dynamics valmisti F-16 koneen – länsimaiden tuotetuimman hävittäjän (tuotettiin yli 4,000 konetta) – kunnes se myytiin 1993 Lockheedille. Yhtiö valmistaa edelleen lentokoneiden järjestelmiä.

Airbus on mukana valmistamassa laajarunkokoneita ja Eurofighter Typhoon sekä Panavia Tornado-hävittäjiä. Sen helikoptereista käytössä Suomessa on NH90, Super Puma ja Eurocopter -malleja.

Maailman militarisaatioindeksi (GMI), sotilasbudjetti suhteessa BKT:hen, sotilasmenot suhteessa terveysmenoihin, puolisotilaallisten joukkojen suhde lääkäreihin ja koko väestöön, raskaiden aseiden saatavuus suhteessa koko väestöön:

F-35_22_GMI.jpg

Päivitys 2019: Yhdysvallat on pari vuotta vaatinut, että sen NATO-liittolaisten tulisi nostaa puolustusbudjettinsa suuruutta suhteessa BKT:hen.

Taneli_Poutvaara - 17:13:53 @ 2016, Militaarinen, Suomen politiikka, USA | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.