Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-31

2016-06-24_11:00:03 Brexit etenee

Brexit äänestyksen tulokset ovat selvinneet jännittävän yön jälkeen.

Seurasin Brexit-äänestyksen tuloksia yön yli ja tulokset ovat nyt selvinneet. Erityistä kiitosta esittäisin BBC:n teemastudiolle, joka on aikakautensa kärjessä.

Brexit_Tulos.jpg

Lähde: BBC

Brexit_Vote.jpg

Lähde: Daily Mail

Brexit_Weather.jpg

Lähde Ilmatieteen laitos

Brexitin suhteen voi miettiä, olisiko tilanne ollut toinen, jos kaakonkulmalla ei olisi ollut sateista. Joka tapauksessa äänestysaktiivisuus oli silläkin suunnalla sateista huolimatta korkeammalla, kuin monilla muilla seuduilla ja matka äänestyspaikalle oli keskimääräistä lyhyempi.

Brexit seurauksineen tulee olemaan seuraavat pari vuotta päivittäin ajankohtainen aihe. Oleellista tilanteen positiiviselle kehitykselle tulee olemaan, että Brexitiin ei reagoida harkitsemattomasti tai hätäisesti. Kuten viisi päivää sitten päättelin, lopputuloksesta riippumatta Brexit-äänestys merkitsee, että EU ei ole kyennyt osoittamaan uudistuskykyään. Nyt edessä tulee olemaan myös EU:n perusrakenteiden uudistaminen. Yksi tuore ehdotus aiheesta on italialaisen “Viiden Tähden” -ryhmän esitys siitä, että EU:hun voitaisiin perustaa kaksi rinnakkaista eurovaluuttajärjestelmää.

24.06.2016
 
Päivitys 2019:
 
Joulukuun 12. päivän parlamenttivaalit tulevat olemaan käytännössä uudet Brexit-vaalit. Huomio niihin tulee olemaan vastaava, kuin Brexit-äänestykseen. Nyt yli kolme vuotta kestänyt Britannian poliittinen prosessi on hyvä esimerkki siitä, että Britannia on vuodesta 1215 ollut maailman vanhimpia demokraattisia maita, joka on ollut esikuvana muulle maailmalle.
 
Brexit-prosessin tulkinta on varmasti sellainen, että kannattajat ja vastustajat käyttävät argumentteja, joilla puolustetaan omaa kantaa. Prosessin lopputulosta voinee arvioida vasta seurauksien perusteella, ja todellisten seurausten näkeminen kirkastuu vasta ajan myötä, kun seuraukset toteutuvat.

Taneli_Poutvaara - 12:08:28 @ 2016, Britannia | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.