Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-10-31

2016-06-19_03:00:02 Brexit

Viiden päivän kuluttua selviää tulos Britannian kansanäänestyksestä. Jos Britannia päättäisi erota EU:sta, ero olisi selvä muutamassa vuodessa. Seurauksia ei voi varmasti ennakoida.

Britannialla on vaihtoehtona EU:n perusartiklan 50 mukaan mahdollisuus vetäytyä EU-jäsenyydestä omien perustuslaillisten vaatimusten mukaan. On melko epätodennäköistä, että nykyisessä tilanteessa Britannia vetäytyy EU-jäsenyydestä. Tilanne oli epävarmempi vielä viikko sitten. Nyt vaikuttaa siltä, että Britanniassa on päätetty, että pysytään sittenkin EU:n jäsenenä. Äänestyksiä on ollut monia vastaavia: Britannia on jo äänestänyt siitä, että nykyinen lippu säilyy, Uusi Seelanti halusi säilyttää Britanniaan viittaavan lippunsa ja Skotlanti hylkäsi itsenäisyyden hakemisen.
 
Vastaava äänestys EU:sta oli viimeksi 1975, kysymyksen ollessa: ”Oletko sitä mieltä, että UK:n pitäisi pysyä EU:ssa? Kyllä äänet voittivat 67,2 – 32,8. Nyt vuoden 2016 äänestys on ehdollinen luottamuksenosoitus parlamentaarisessa järjestelmässä sille, pysyisikö UK edelleen jäsenenä EU:ssa. Ehdollisena tarkoitan sitä, että kansanäänestys hylättiin vuonna 2012 ja nyt kansanäänestys käsitellään huolellisena demokratiaan kuuluvana prosessina. Epävarmojen äänestäjien määrä on ollut laskussa ja EU:n jättämistä toivovien äänestäjien määrä tilapäisesti ylitti EU:ssa pysymistä toivovien henkiköiden määrän. Todennäköisesti entistä useampi eroa kannattava äänestäjä nyt epäröi.
 
Britannia ei ole yhtä erillään EU:n mantereesta kuin Malta, mutta silti junatunneli Ranskaan on heikko sidos. Siirtolaistulva Britanniaan, joka on seurausta yhteisesti päätetystä Lähi-idän ja Afrikan politiikasta, kuitenkin arveluttaa. Samaten Britannia on nettomaksaja EU:hun. Britannia on historiallisesti vaikuttanut lähes jokaisen maailman maan asioihin ja pärjännyt itsenäisenä tekijänä kauan Rooman keisarikunnan jälkeen. Perustava idea on ollut vastustaa mannermaalta tulevaa määräilyä, mutta vuosituhansien kuluessa saarimaan väestö on sekoittunut ympäri maailmaa tulevan väestön kanssa. Tässä tapauksessa kuitenkin Britannia päättää itse, mitä se päättää tehdä.
 
Britannian väkiluku on 65 miljoonaa, sen bruttokansantuote on henkeä kohden 36 500 euroa, maan bruttokansantuote on 2400 miljardia euroa ostovoimapariteetin mukaan. Maassa on ollut sterling-punta maksuvälineenä, joka on maailman vanhin käytössä oleva rahayksikkö. Britanniassa on vasemmanpuoleinen liikenne ja omanlaisensa valtion tunnusmerkit lähes jokaisella osa-alueella. Siksi Britannian ero EU:sta vaikuttasi negatiivisesti nimenomaan enemmän EU:n muihin maihin, kuin Britanniaan itseensä. EU ei ole kyennyt olemaan kovinkaan uudistuva. EU:lla on ollut hirveän korkeat tavoitteet ja ideaalit, jotka eivät ole kestäneet vuorovaikutusta muun maailman kanssa. Ei ole välttämättömyys yrittää pitää yllä Euroopan Unionia hinnalla millä hyvänsä, mutta kuitenkin nyt muut EU:n jäsenvaltiot toivovat, että Britannian väestö päättäisi pysyä edelleen EU:n jäsenenä. Kävi äänestyksessä sitten mitä tahansa, on se todiste siitä, että EU ei ole todistanut uudistuskykyään. Äänestyksen seurauksena Britannian nettorahavirta Euroopan Unioniin joko laskee ja Britannia pysyy jäsenenä tai sitten joudutaan määrittämään uudelleen koko Euroopan Unionin perusrakenteet.
 
19.06.2016

Brexit_A_POU.jpg

Brexit_B_POU.jpg

Brexit_C_POU.jpg

Brexit_D_POU.jpg

Jälkihuomautus 2019:

 

Olin kuvasarjassani ennakoinut hieman Euroopan joutumisen ongelmiin Brexitin suhteen, Euroopan vesimuurien pettämisen ja Britannian itsepäisyyden. Lisäyksenä voisi sanoa, että täällä Suomessa tapahtumia ollaan niin ikään itsenäisesti seurattu sivusta.

 

Kun kuvasarjaa tarkemmin analysoi, niin siinä annetaan ymmärtää, että mahdoton tapahtuu, millä viitataan siihen, että tosiasiassa mahdoton ei tapahdu. Kuitenkin kun katsotaan itse prosessia, niin puhumista on ollut kolme vuotta, joka on ”kuivannut” Eurooppaa ja vetänyt huomiota Britanniaan, mutta seurauksena mikään mahdoton ei sellaisenaan tapahdu, vaikka kuvainnollisesti poliittisella tasolla mahdoton on tapahtunut.

 

Varsinaisesti eniten, kuten kuvasarja viittaa, itse prosessi on tilapäisesti johtanut EU:n meriteiden katkeamiseen muuhun maailmaan – tilanteeseen, jossa Eurooppa on joutunut samalla eroon meren takaisista liittolaisistaan, mutta toisaalta EU:n politiikka on osin poistanut meriesteen Afrikkaan ja Aasiaan. Lopputulos prosessista on ikävän näköinen verrattuna EU:n alkuperäiseen kiiltokuvamaiseen todellisuuteen.

Taneli_Poutvaara - 12:07:47 @ 2016, Britannia | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.