2020-09-27

2020-09-27_10:27:00 Poikkeustila maailmalla IX

IC-tilasto_35m_D.jpg

Maailmalla ollaan huomenna 28.9. toteamassa miljoona IC-tautiin kuollutta. Tiedon epävarmuustekijöinä on, että valtioiden julkaisema tilastollinen tieto ei ole vertailukelpoista tai yhtenäistä. Kuolintapausten tilasto on käyränä lähellä samaa kuin tautiin sairastuneiden tilasto, sillä kuolintapaukset suhteessa tautitapauksiin ovat lähes lineaarisessa suhteessa.

Tilaston yhtenäistämistä varten olen käyttänyt tapausten suhdeluvun pienentämiskerrointa 1/50 jolloin tapauskehitys (lineaarisella interpolaatiolla) on porrastettuna sadan tuhannen tapauksen välein. Kuvaaja esittää, kuinka kauan aikaa päivinä on kulunut sataan tuhanteen uuteen IC-kuolintapaukseen, se on alle kolme viikkoa, joka on sama aika nykyään kuin 5 miljoonaa uutta tautitapausta eli 50 kertaa suurempi määrä. Käytännössä se tarkoittaa, että heinäkuusta alkaen tautiin on kuollut 2 % sairastuneista eli sata tuhatta henkeä alle kolmen viikon välein. Jos IC-taudin vaarallisuus laskisi, kääntyisi kuvaaja ylöspäin. Jos IC -pandemia heikkenisi esimerkiksi rokotteen käyttöönoton johdosta, mutta taudin vaarallisuus ei muuttuisi, kääntyisi kuvaaja myös ylöspäin.

Nykykehityksellä 2 miljoonaa kuollutta todettaisiin maaliskuussa 2021, mikä voi siten olla todennäköistä, että läntiset rokoteohjelmat eivät ehdi valmistua tätä ennen ja vastaavasti Venäjän ja Kiinan rokoteohjelmat ovat tuolloin vasta suppeasti käytössä maailmalla. Vastaavasti nykykehityksellä IC-tautitapauksia oltaisiin todettu maailmalla maaliskuussa 2021 yhteensä noin 85 miljoonaa, joka vastaisi yhtä prosenttia maailman väestöstä. Tutkijat ovat tunnistaneet alttiit ryhmät ja riskialttiit toimintatavat, minkä vuoksi huhtikuussa 2020 epidemian ensimmäisen aallon aiheuttama voimakas kuolleisuus on voitu välttää suojelemalla riskiryhmiä. Silti, kehitys on heinäkuun jälkeen uudelleen heikentynyt ja epidemian toisen aallon aiheuttamaa viivettä ja uusia virheitä päivitetyissä strategioissa pelätään, kuten vähäoireisten kantajien aiheuttamaa epidemian laajenemista riskiryhmiin tavoilla, joita ei ole vielä otettu huomioon. Suomessa epidemian toinen aalto on selkeästi heikompi kuin keväällä, mutta uusien tautitapausten määrä viimeisen 14 vuorokauden kuluessa on noussut jo yli puoleen kevään määrästä. Toisaalta riskiryhmät Suomessa ovat vielä toistaiseksi olleet turvassa, jolloin kuolleisuus on ollut vähäistä.

Taneli_Poutvaara - 09:26:59 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti