2020-09-16

2020-09-16_13:25:00 Poikkeustila maailmalla VIII

IC-tilasto_30m_C.jpg

Maailmalla ollaan torstaina 17.9. toteamassa 30 miljoonaa IC-tautitapausta. Olisiko epidemia laantumassa tai loppumassa, siitä ei ole merkkejä. Yllä oleva kuvaaja on jatkoa edelliselle päivitykselle ja se noudattaa toistaiseksi luonnollista logaritmia. Epidemian hidastuessa kehitys muuttuisi suuressa kuvassa (lineaarista interpolaatiota noudattavassa mallissa), kun kuvaaja ei enää laskisi vaan pysyisi vaakasuuntaisena ja lopulta kuvaaja kääntyisi nousuun. Tämä muutos tapahtuu varmasti joskus tulevaisuudessa, ja tällöin IC-tapauksia toisin sanoen ilmaantuisi vähemmän viikoittain. Jos pandemia loppuisi, kääntyisi kuvaaja voimakkaasti ylöspäin.

Uutena esityksenä on alla vastaavasti kuolintapausten määrän kehitys. Kehitys suuressa kuvassa on jatkunut melko tasaisesti lineaarisena kesäkuusta alkaen, eli kuolintapauksia suhteessa tautitapauksiin ilmaantuu lähes vakiomäärä. Taudin vaarallisuuden selvästi laskiessa kuvaajan suunta alkaisi taittua kohti vaakatasoa.

IC-tilasto_30m_D.jpg
Kuolintapausten määrän kehityksessäkään ei ole merkkejä epidemian hidastumisesta tai taudin vaarallisuuden laskusta. Tietenkin suuressa kuvassa ei voida kommentoida yksittäistapauksia, kuten Suomessa tällä hetkellä vallitsevaa vaimeasti alkanutta epidemian toista aaltoa. Muutamissa Euroopan maissa epidemian toinen aalto on voimakkaampi kuin ensimmäinen aalto Suomessa. Tilastoon vaikuttaa oleellisesti myös Intian kiihtyvä epidemiatilanne ja epidemian toinen aalto, joka tarkoittaa viivettä kuolintapauksissa. Suuren kuvan tarkastelunäkökulmaan vaikuttaa oleellisesti myös se, että tilastollinen tieto maittain pohjautuu eri kriteereihin ja ei ole siis tarkkaa.

Poliittisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa ollaan tilastollista kehitystä Suomessa tulkittu myös päinvastaisella tavalla, mutta omassa tilastotulkinnassa katsoen pandemian suurta kuvaa voidaan tehdä johtopäätös, että tilanne ei ole maailmalla hallinnassa. Suomessa toinen aalto on vaimea, mutta on alkanut, ja riippuu pitkälti käyttäytymisestä ja viranomaisten toiminnasta, miten tilanne kehittyy. IC-tauti ei ole muuttanut luonnettaan, mutta osa ihmisistä on muuttanut käyttäytymistään ja mukana on valistunutta, tarkempaan tilannekuvaan pohjautuvaa, yhteiskunnallista ohjausta.

Taneli_Poutvaara - 12:23:06 @ 2020, Poikkeustila | Lisää kommentti