2019-12-09

2019-12-09_10:43:08 Työmarkkinasyksy

Tänä syksynä on ollut kiireistä työehtojen neuvotteluissa. Hyvin voiva työntekijä on eduksi omalle yritykselleen, sillä hän antaa samalla sekä yrityksestään hyvän kuvan, että tekee parempaa työtä. Siinä mielessä ajatukset työehtojen heikentämisestä samalla kun johtajia tulospalkitaan kertoo lähinnä yksiulotteisesta käsityksestä osakeyhtiön toiminnasta. Corporate Governance eli hyvä hallinnointitapa osakeyhtiössä edellyttää itsearviontia ja hyviä menettelytapoja toimitusjohtajalta. Valtio-omisteisessa yhtiössä tähän voidaan vaikuttaa myös omistajaohjauksella rakenteellisissa linjoissa.

Vain jos yritykset pärjäävät, voivat ne työllistää. Minua itseäni on vuosia pyydetty kehittelemään uusia toimintamalleja arkkitehtuuriin. Voin kuitenkin omasta puolestani sanoa, että niin olen kauan tehnytkin. Näen uusien toimintamallien kehittämisen sisäisenä prosessina, en ulkoisena, sillä arkkitehtuuri ja rakennusala on jo valmiiksi määrämuotoisesti reguloitu, sekä lisenssoitu, joten sillä ei ole ulkoisia muutoksen edellytyksiä. Näin ollen arkkitehtuurialalla muutos lähtee yritysten sisältä käsin. Jo nykyään epävirallisessa toimitusjohtajan roolista käsin näen, että muutosprosessit lähtevät toimintatapojen kehittämisestä ja hyvästä hallinnointitavasta. Näen myös, että ulkopuolisten työllistäminen edistyy vain oman yritykseni pärjätessä markkinoilla.

Taneli_Poutvaara - 09:42:31 @ 2019, Suomen politiikka, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.