Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

ARK-kuvastoria 2

Tässä on ARK-kuvastoria 2, lähihistoriaan sijoittuva julkisesti esillä oleva portfolio. Se esittää siirtymistä digitaaliseen työympäristöön 2009-2016 välillä. Portfolion kuvien näytössä vanhemmat selaimet eivät toimi. Selaimena suositan pöytäkoneen Google Chromea tai Firefoxia.

Here is ARK-kuvastoria 2 translated as "ARCH-history related collection of pictures", a publicly available portfolio. It presents transition into digital working environment between 2009-2016. In viewing the images older browsers doesn't work. For browser I recommend using a desktop computer with Google Chrome or Firefox.


ARK-kuvastoria 2

ARK 2009-04 Villa Savoye

ARK 2009-04 Villa Savoye

Kuvaus Katsastin Villa Savoyen asukkaina eläviä kimalaisia ja muurahaisia.

Projektin tyyppi Oppaana Pariisissa

Asiakas Yksityismatka

ARK 2009-07-08 Omatoimirakentamista

ARK 2009-07-08 Omatoimirakentamista

Kuvaus Rakennustöitä

Projektin tyyppi Oman suunnitelman toteutus

Asiakas Omatoimirakentamista

ARK 2009-08 Omatoimirakentamista

ARK 2009-08 Omatoimirakentamista

Kuvaus Rakennustöitä

Projektin tyyppi Oman suunnitelman toteutus

Asiakas Yksityinen kohde

ARK 2009-10 Maisematutkimusta

ARK 2009-10 Maisematutkimusta

Kuvaus Osa laajaa maisemaselvitystä

Projektin tyyppi Opinnäyte

Asiakas Aalto-yliopisto

ARK 2009-11 Mökki

ARK 2009-11 Mökki

Kuvaus Arkkitehtuurisuunnitelma ja pääpiirrokset, pienoismalli, kuvitusta ja arkkitehtuuri-innovointia

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäytetyö

Asiakas Yliopisto Arkkitehtiosasto

ARK 2009-12 Mittauspiirroksia kooste

ARK 2009-12 Mittauspiirroksia kooste

Kuvaus Mittauspiirroksia tussilla ja kooste myös tietokoneella

Projektin tyyppi Julkisivupiirros, laaja kokoelma mittauspiirroksia

Asiakas Aalto Yliopiston arkkitehtiosasto

ARK 2010_01 Alueanalyysi Helsinki

ARK 2010_01 Alueanalyysi Helsinki

Kuvaus Maisema-, maasto- ja kallioperäanalyysi

Projektin tyyppi Toteutettavuustutkimus, itsenäinen opinnäyte

Asiakas Aalto Yliopisto

ARK 2010 Casa Milan katolla

ARK 2010 Casa Milan katolla

Kuvaus Kulttuurista perehtymistä

Projektin tyyppi Oppaana matkalla

Asiakas Yksityismatka

ARK 2010 Kaivon katokset

ARK 2010 Kaivon katokset

Kuvaus Itse suunnitellut ja rakennetut katokset paikallista rakennusperintöä kunnioittaen.

Projektin tyyppi Suunnittelu ja toteutus.

Asiakas Omatoimirakentamista

ARK 2010 Radonmittaukset

ARK 2010 Radonmittaukset

Kuvaus Asumisturvallisuusselvityksen toteutus

Projektin tyyppi Tekninen talon turvallisuusselvitys

Asiakas Yksityiskohde

ARK 2010_03 Photoshop vs. viivapiirros

ARK 2010_03 Photoshop vs. viivapiirros

Kuvaus Tekstuurien lisääminen viivapiirroksiin

Projektin tyyppi Kuvitustyö

Asiakas Opinnäyte

ARK 2010_05 Paloasemasuunnitelma

ARK 2010_05 Paloasemasuunnitelma

Kuvaus Paloaseman suunnittelu arkkitehtuurisesti soveltuvana ja korkealuokkaisena ratkaisuna.

Projektin tyyppi Laaja tarkahko arkkitehtuurisuunnitelma opinnäytetyönä

Asiakas Aalto Yliopisto, yhteistyössä Helsingin kaupunki

ARK 2010-05 Pelastusasemasuunnitelma

ARK 2010-05 Pelastusasemasuunnitelma

Kuvaus Hanke olisi vain uudelleen muokattuna ja jatkokehiteltynä soveltuva.

Projektin tyyppi Suunnittelupaikan jälkiarviointi

Asiakas Suunnittelupaikan jälkianalyysi, Helsingin kaupungin tarjouskilpailut

ARK 2010 Tallinnan kaavoitus

ARK 2010 Tallinnan kaavoitus

Kuvaus Järjestyksessä kartat esittävät: Suunnittelualueen satelliittikuva; Tallinnan kaupunginosat; Tallinnan kehityskäytävät (oma näkemykseni); Tallinnan suurkaupat; Tallinnan terveyssektori; Tallinnan Unesco-määritteet; Tallinnan nykyinen yleiskaava; Tallinnan hallintoalueet; Tallinnan hallintojako; Tallinnan metro (oma suunnitelma); Tallinnan uusi yleiskaava (oma ehdotus). Kartta-aineistot on tehty yleisten autokarttojen ja yleiskaavan pohjalta.

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäytetyö, suunnittelupääomaa Tallinnaan liittyen

Asiakas Aalto Yliopisto

ARK 2010-10 Veikkola

ARK 2010-10 Veikkola

Kuvaus Kehittyvän Veikkolan maisema-analyysi

Projektin tyyppi Opinnäytetyö

Asiakas Aalto Yliopisto

ARK 2010_11 Helsingin Keskustakirjasto

ARK 2010_11 Helsingin Keskustakirjasto

Kuvaus Tarkka arkkitehtuurisuunnitelma kuvituksineen ja malleineen 1:200

Projektin tyyppi Arkkitehtuurisuunnitelma aluksi kurssina, myöhemmin kehitettyä ehdotusta ei jätetty yleiseen arkkitehtuurikilpailuun resurssien ja ajanpuutteen vuoksi.

Asiakas Aalto Yliopisto, Helsingin kaupunki

ARK 2011 Kreikassa

ARK 2011 Kreikassa

Kuvaus Epidauroksen teatteri ja Akropolis

Projektin tyyppi Matkaoppaana

Asiakas Yksityinen matka

ARK 2011-03 Pääkaupunkiseutu

ARK 2011-03 Pääkaupunkiseutu

Kuvaus Pääkaupunkiseudun arviointia GIS-mallissa

Projektin tyyppi GIS-ohjelman harjoittelua

Asiakas Itsenäinen selvitys

ARK 2011-04 Uusvanalinn

ARK 2011-04 Uusvanalinn

Kuvaus Arkkitehtuuriprojekti uuden kaupunginosan perustamisesta Helsingin käytöstä poistuvalle sotilassaarelle. Varsinainen kurssi liittyi augmentoituun palvelumuotoiluun, esim. älypuhelinsovelluksiin, mutta itse augmentoin konkreettisen Tallinnan Vanhan Kaupungin Suomenlinnan naapuriin.

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäytetyö

Asiakas Aalto Yliopisto

ARK 2011-04 Uusvanalinn alue 2014

ARK 2011-04 Uusvanalinn alue 2014

Kuvaus Suunnittelualueena olevan saaren arviointia siltä kannalta, kannattaisiko sinne perustaa kaupunginosa. Päädyin arvioon, että luontoympäristö on itsessään arvokas ja järkevämpää olisi rakentaa uusi saari täyttömaasta Helsingin edustalle kuin rakentaa luonnontilainen kohde.

Projektin tyyppi Toteutettavuuden arviointia

Asiakas Suunnittelualueen jälkiarviointi

ARK 2011-04 YVA-tutkimus

ARK 2011-04 YVA-tutkimus

Kuvaus Hankkeen luonteena oli tehdä YVA-arvio Etelä-Karjalan maakuntakaavan rajaliikenteestä ja sen vaikutuksista keskittyen samalla GIS-aineiston käyttämiseen.

Projektin tyyppi Opinnäytetyö YVA-aiheesta ja GIS-käytöstä. Oman suunnittelupääoman kartuttamista.

Asiakas Aalto yliopisto

ARK 2012-2013 Suunnittelumenetelmät

ARK 2012-2013 Suunnittelumenetelmät

Kuvaus Haasteena oli kehittää suunnittelumenetelmiä vanhoista piirustusmenetelmistä, lisätä luonnontieteellistä osuutta ja soveltaa uusia mallintamis- ja suunnittelumenetelmiä.

Projektin tyyppi Teoreettinen ja käytännön hanke

Asiakas Omien suunnittelumenetelmien kehittäminen

ARK 2014 Amman tauko

ARK 2014 Amman tauko

Kuvaus Matkallani Jordaniaan pidin taukoa työstä, mutta samalla kartoitin uusia yritysmahdollisuuksia sekä hankin henkistä inspiraatiota.

Projektin tyyppi Yritysmahdollisuuksien kartoittamista

Asiakas Yksityinen matka

ARK 2015 Kolmen rajan pyykillä

ARK 2015 Kolmen rajan pyykillä

Kuvaus Matkallani pohjoisessa kartoitin Suomen ja Norjan rakennettua ympäristöä sekä kotimaista elinkeinoelämää

Projektin tyyppi Yritysmahdollisuuksien kartoittamista

Asiakas Yksityinen matka

ARK 2015 Valomaalaus

ARK 2015 Valomaalaus

Kuvaus Olen lähes neljä vuosikymmentä itse kehittänyt näkemystäni valokuvaamisesta. Siihen kuuluu myös teknisen kehityksen seuraaminen. Olin vuoteen 2015 mennessä opetellut modernin DSLR-valokuvaamisen käytäntöön riittävällä tavalla.

Projektin tyyppi Taideprojektin esimerkki

Asiakas Valokuvaustoiminnan kehittämistä

ARK 2016-2017 AutoCAD haltuun

ARK 2016-2017 AutoCAD haltuun

Kuvaus Opettelin 400 tunnin itseohjatulla kurssilla AutoCAD-ohjelman käytön. Ohjelmaa voi käyttää Suomessa vain englanniksi ja sen monimutkaisuus edellyttää laajaa käsikirjatasoista tietoa. AutoCAD on tietokoneavusteisen suunnittelun laajimmin arvostettu ja kehittynein ohjelma. Ohjelman asema perustuu siihen, että se on vuoden 1982 ensijulkaisun jälkeen eniten kehitetty, laajennettu ja patentoitu ja siksi ei korvattavissa uusilla ohjelmilla. Ohjelma toimii yhteistyössä Revitin kanssa ja sillä voidaan tehdä myös grafiikkaa tai 3D-mallintamista. AutoCAD:in toimintojen määrä on jatkuvasti kasvanut, samoin suorituskyky, esimerkkinä ohjelman sisäinen 3D-visualisointi. Ohjelma tuottaa tehokkaasti teknistä dokumentaatiota ja soveltuu parhaiten monimutkaisiin 2D-kaavioihin tai kappalemaisten 3D-kohteiden suunnitteluun. Plastisten 3D-kappaleiden suunnittelussa esim. 3ds MAX on nykyaikaisempi.

Projektin tyyppi Suunnittelumenetelmien kehittäminen CAD-ohjelmalla

Asiakas Design Bureau PoutvaaraHuomaathan, että itselläni on tekijänoikeudet kaikkiin suunnitelmiini tai kuviin. Suunnitteluhankkeet on tässä versiossa pelkistetty yksittäisiin kuviin tai piirroksiin, niiden resoluutiota on laskettu alas, kuvakokoa pienennetty ja kuvat on merkitty tavaramerkillä. Voit kysyä oikeutta käyttää kuvaa tai tiedustella projektista kirjallisella hakemuksella.


 

 

Please note, that I have copyrights for all the designs of images. The design projects in this version have been reduced to single photos or drawings, their resolution have been reduced, the image size is made smaller and the images have been marked with a trade mark. You can ask a right to use an image or make an inquiry about a project by a written application.